Föreläsningsföreningen Nyfiken på… instiftades av vänsterpartiet och miljöpartiet på hösten 2008 och är en oberoende ideel förening.
Vi saknade ett offentligt samtal kring radikala och spännande frågor och beslöt oss för att bilda
en föreläsningsförening.

I stadgarna står bl a följande:

stimulera en radikal och förhoppningsvis spännande kultur- och samhällsdiskussion
i Söderköping med omnejd. 

Ända från början var styrelsen överens om att det inte får kosta mycket. Det ska finnas möjlighet för
alla att kunna lyssna på och delta i diskussioner kring aktuella böcker och föredrag. Offentliga samtals
och diskussionsmöten med inbjudna inledare – det var så föreningen började och det är så den fortsatt.

Styrelsen följer den aktuella debatten om böcker, politik och händelser och föreslår ett antal personer
som diskuteras och därefter bjuds in. Styrelsen försöker vara uppmärksam på fördelningen kvinnor/män
och försöker även få med en person med lokal anknytning varje år.

Tips på föreläsare mottages tacksamt, skicka dina tips via vårt kontaktformulär