Föreläsningsföreningen Nyfiken på… instiftades av vänsterpartiet
och miljöpartiet på hösten 2008 och är en oberoende ideell förening. Vi saknade ett offentligt samtal kring radikala och spännande frågor och beslöt oss för att bild en föreläsningsförening.

I stadgarna står bl a följande:

… stimulera en radikal och förhoppningsvis spännande kultur
och samhällsdiskussion i Söderköping med omnejd.

Ända från början var styrelsen överens om att det inte får kosta mycket. Det ska finnas möjlighet för alla att kunna lyssna på och delta i diskussioner kring aktuella böcker och föredrag. Offentliga samtals och diskussionsmöten med inbjudna inledare – det var så föreningen började och det är så den fortsatt.

Styrelsen följer den aktuella debatten om böcker, politik och händelser och föreslår ett antal personer som diskuteras och därefter bjuds in. Styrelsen försöker vara uppmärksam på fördelningen kvinnor/män och försöker även få med en person med lokal anknytning varje år.

Tips på föreläsare mottages tacksamt, skicka dina tips via vårt kontaktformulär