Detta är den Policy som Nyfiken På… Söderköping har upprättat.
Vår webbplatsadress är: https://nyfikenpasoderkoping.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför?

Varför behöver vi spara och behandla dina personuppgifter?
(namn, adress och ev. mailadress)

  • För att kunna kontakta dig och delge dig information.

Hur får vi dina uppgifter?

  • När du söker medlemskap i vår förening lämnar du själv
    dina uppgifter.
  • Genom medlemskap lämnar du samtycke att finnas
    med i vårt medlemsregister.

Kontaktformulär

När du använder våra formulär på webbsidan, måste du lämna
ditt samtycke till att vi bearbetar och registrerar och lagrar
dina uppgifter (beroende på formulärs typ).

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Inlägg på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll
från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda
cookie filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll,
inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

När du väljer att avsluta ditt medlemskap i vår förening.
För kontakt via formulär lagras din data tills att vi har
bearbetat den, samt så länge vi står i kontakt med dig.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du har i enlighet med GDPR rätt att bli bortglömd, eller få
dina uppgifter rättade, För att begära detta måste du skriftligen inkomma med din begäran till Nyfiken På… Söderköping.
Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna
att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Hur vi skyddar din information

Uppgifterna förvaltas av den för styrelsen utsedda biträdet.
Styrelsen delar inga uppgifter med någon utanför styrelsen.

Hur du kan kontakta oss
Du hittar våra kontakt uppgifter under menyn / Info / Styrelsen